Album Saat Teduh

Datang Pada TuhanDatang pada Tuhan
Dengan sorak sorai
Datang pada Tuhan
Dengan nyanyian syukur

     Sebab Dia Raja dan Tuhan
     Allah yang perkasa
     Kemuliaan hanya bagi Dia

          Kumau beri korban syukur padaNya setiap waktu
          Kumau memuji Tuhan selalu seumur hidupku

               Kumau bersorak sorai hei...
               Dan menari dihadapanNya
               UmatNya bersuka